Sekmadienis, liepos 23, 2017
Teksto dydis

Ataskaita už 2017 m. I ketvirtį 

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf

Sutrumpintas aiškinamasis raštas.pdf

Priedai:

Finansinės būklės ataskaita.pdf 

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai.pdf

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai.pdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį.pdf

Atsargų vertės pasikeitimas.pdf

Ataskaita už 2016 m. 

2016 m. veiklos ataskaita.pdf

Priedai: 

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf

Finansinės būklės ataskaita.pdf

Pinigų srautų ataskaita.pdf

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.pdf

Grynojo turto pokyčių ataskaita.pdf

Atsargų vertės pasikeitimas.pdf

Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas.pdf

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas.pdf

Informacija apie gautinas sumas.pdf

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas.pdf

Informacija pagal veiklos segmentus.pdf

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas.pdf

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.pdf

Informacija apie įsipareigojimų dalį.pdf

Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai.pdf

Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai.pdf

Finansavimo sumų likučiai.pdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai.pdf

Ataskaita už 2016 m. I ketvirtį 

Veiklos ataskaita.pdf

Sutrumpintas aiškinamasis raštas.pdf

Priedai:

Finansinės būklės ataskaita.pdf 

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai.pdf

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai.pdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį.pdf

Atsargų vertės pasikeitimas.pdf

Ataskaita už 2016 m. I pusmetį 

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf

Sutrumpintas aiškinamasis raštas.pdf

Priedai:

Finansinės būklės ataskaita.pdf 

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai.pdf

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai.pdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį.pdf

Atsargų vertės pasikeitimas.pdf

Ataskaita už 2016 m. III ketvirtį 

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf

Sutrumpintas aiškinamasis raštas.pdf

Priedai:

Finansinės būklės ataskaita.pdf 

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai.pdf

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai.pdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį.pdf

Atsargų vertės pasikeitimas.pdf

Ataskaita už 2015 m. 

Veiklos ataskaita už 2015 m.pdf

Aiškinamasis raštas.pdf

Priedai: 

Priedas prie veiklos ataskaitos.pdf

Vidutinis darbo užmokestis.pdf

Išlaidų struktūra.pdf

Duomenys apie suteiktas ambulatorines paslaugas ir lėšas, gautas iš TLK.pdf

Duomenys apie suteiktas stacionarines paslaugas ir lėšas, gautas iš TLK.pdf

Finansinės būklės ataskaita.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf

Grynojo turto pokyčių ataskaita.pdf

Pinigų srautų ataskaita.pdf

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai.pdf

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai.pdf

Atsargų vertės pasikeitimas.pdf

Informacija apie gautinas sumas.pdf

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.pdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį.pdf

Finansavimo sumų likučiai.pdf

Įsipareigojimų pokytis.pdf

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas.pdf

Grynojo turto pokyčių ataskaita (priedas).pdf

Pagrindinės veiklos kitos pajamos.pdf

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.pdf

Informacija apie įsipareigojimų dalį valiutomis.pdf

Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai.pdf

Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai.pdf

Informacija pagal veiklos segmentus.pdf

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas