Šeštadienis, Rugpjūtis 08, 2020
Teksto dydis

VšĮ Šakių ligoninė inicijuoja projektą, skirtą ligoninėje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo pagerinimui neįgaliesiems. Šiuo metu ligoninėje yra dalinai apribotas savarankiškas fizinę ir kitokią negalią turinčių žmonių judėjimas įstaigoje, neužtikrinamas teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas dėl eksploatuojamo, nuolat gendančio ir nepatogaus naudotis lifto (liftu naudotis galima tik su ligoninės darbuotojo – liftininko pagalba), nepritaikyti neįgaliųjų specialiesiems poreikiams įėjimai į Konsultacijų skyrių bei ligoninės pagrindinį korpusą iš vidinio ligoninės kiemo, kuriuo naudojasi didelė dalis pacientų, atvykstančių iš kieme įsikūrusio VšĮ Šakių pirminės sveikatos priežiūros centro. Dėl šių priežasčių projektu numatomos investicijos į VšĮ Šakių ligoninės dalinį fizinės infrastruktūros pritaikymą ir atnaujinimą, tokiu būdu užtikrinant saugių ir savarankiškai prieinamų ligoninėje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą judėjimo ir kitokią negalią turintiems pacientams bei prisidedant prie sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje.

Įgyvendinamu projektu tiesiogiai prisidedama prie Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 m. programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1408, numatyto strateginio tikslo „sukurti palankią aplinką ir sąlygas oriam ir visaverčiam neįgaliųjų gyvenimui Lietuvoje, užtikrinti lygias galimybes ir neįgaliųjų gyvenimo kokybę“, kurį įgyvendina vienas iš tikslų „užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimą teikiant socialinės integracijos paslaugas (socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo srityse).

 


TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS
Puslapio Lankymo Statistikos