Šeštadienis, Rugpjūtis 08, 2020
Teksto dydis

VšĮ Šakių ligoninė, kaip partneris, kartu su VšĮ Marijampolės ligonine vykdo nacionalinį projektą, įgyvendinantį e. sveikatos sistemos 2009–2015 metų plėtros programos nuostatas. Projekto pavadinimas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Marijampolės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose", kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V-01-010. Pagrindinis projekto tikslas - Šakių ligoninėje įdiegti informacinę sistemą (IS), kuri sudarytų galimybę formuoti pacientų elektroninę medicininę istoriją (EMI) kaupiant privalomus duomenimis pagal SAM nustatytus reikalavimus, bei perduoti nustatytą informaciją e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinei sistemai, formuojant gyventojų ir pacientų elektroninę sveikatos istoriją. Projekto vykdymo metu bus įrengta 17 kompiuterizuotų darbo vietų Šakių ligoninėje, kad specialistai turėtų galimybę naudotis e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros sprendimais. 

Projekte dalyvaujančios sveikatos priežiūros įstaigos (SPĮ) nėra įsidiegusios vieningos informacinės sistemos (IS) ir savo veikloje naudoja atskiras, tarpusavyje neintegruotas programines priemones. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Marijampolės regiono gyventojams ir projekte dalyvaujančių įstaigų pacientams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, o sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, - tarpusavyje bendradarbiauti ir saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis. Projekto metu bus sukurta interaktyvi el. paslauga „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir SPĮ specialistams“.

Projekto metu įstaigose bus įdiegta regioninė IS, apimanti 25 funkcijas, iš viso Marijampolės regione bus įrengtos 136 kompiuterizuotos darbo vietos ir vienas techninės įrangos centras, kurio funkcionalumais naudosis visos partnerių įstaigos. Planuojama, kad įgyvendinus projektą su regionine IS dirbs ne mažiau kaip 50 proc. šių SPĮ darbuotojų.

Projekto įgyvendinimą šių gydymo įstaigų partnerystės principu nustato E. sveikatos sistemos 2009-2015 m. plėtros programos įgyvendinimo priemonių planas. Įgyvendindami projektą partneriai vadovaujasi jungtinės veiklos sutartimis tarp pareiškėjo ir kiekvieno iš partnerių. Projekto vykdymas kartu su partneriais užtikrins efektyvų lėšų panaudojimą bei masto ekonomiją.

Projekto metu įsigyta įranga bus apdrausta. Regioninė IS bent penkerius metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos bus naudojama projekto rezultatams užtikrinti, nebus parduota ar perleista kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims, nebus keičiama jos paskirtis ir naudojimo tikslas.

Projekto vykdymo pabaigos data numatoma 2014 m. gegužės mėnesį.


TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS
Puslapio Lankymo Statistikos