Šeštadienis, Rugpjūtis 08, 2020
Teksto dydis

2012 m. birželio 22 d. VšĮ Šakių ligoninė pateikė paraišką Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos lėšomis finansuotinam projektui „Infekuotų medicininių atliekų nukenksminimo įrangos įdiegimas VšĮ šakių ligoninėje“.

Atliekų tvarkymas Lietuvoje yra prioritetinė aplinkos apsaugos sritis. Kompleksinio pavojingų atliekų tvarkymo - surinkimo, klasifikavimo, apdorojimo, naudojimo, šalinimo - užtikrinimas yra vienas iš Lietuvos darnaus vystymosi trumpalaikių uždavinių, numatytų patvirtintoje Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje. Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane medicininių atliekų tvarkymui nustatyti itin griežti reikalavimai, tačiau iki šiol Lietuvoje tinkamai nesutvarkytų medicininių atliekų galima rasti ir buitinių atliekų sąvartynuose, ir gydymo įstaigų teritorijose. Prisilaikant šiuo metu plačiai deklaruojamos tvarios plėtros koncepcijos, tvarkant medicinines atliekas yra svarbu ne tik užkirsti kelią galimai infekcijų sklaidai aplinkoje, bet ir sudaryti sąlygas medicininių atliekų nukenksminimui bei jų panaudojimui energijai gauti.

VšĮ Šakių ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti kvalifikuotas ir dalinai specializuotas ambulatorines ir stacionarias paslaugas Lietuvos gyventojams.

Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, ligoninėje susidaro medicininės atliekos (per pamainą surenkama apie 60 litrų infekuotų medicininių atliekų), kurios tvarkomos vadovaujantis HN 66:2008 “Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai” bei VŠĮ Šakių ligoninės vyr. gydytojo 2012 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-19-1 “Dėl medicininių atliekų surinkimo, rūšiavimo, nukenksminimo tvarkos nustatymo”.

VšĮ Šakių ligoninėje mišrios infekuotos medicininės atliekos, naudoti infekuoti vienkartiniai gaminiai, anatominė medžiaga, panaudoti aštrūs daiktai, pagal ligoninėje patvirtintą tvarką, rūšiuojami jų susidarymo vietoje pagal jų tolimesnį tvarkymą, surenkami į tam tikslui pritaikytas ir pažymėtas bei paženklintas talpas. Iš pavojingų medicininių atliekų susidarymo vietų ligoninės struktūriniuose padaliniuose, pasibaigus pamainai, konteineriai pristatomi į centrinę medicininių atliekų saugyklą ir  laikomi šaldiklyje, –18 ۫ C temperatūroje, iki perdavimo vežėjui – UAB “AV Investicija”. Panaudoti aštrūs daiktai pakuojami į atskirus, dūriams atsparius konteinerius ir perduodami vežėjui – UAB “AV Investicija”. Presuoti ir perrūšiuoti jau surinktas atliekas draudžiama. Po atliekų išvežimo iš saugyklos, pastaroji valoma bei dezinfekuojama plano tvarka.

Toks atliekų tvarkymo būdas įstaigai brangus, taip pat ligoninė neturi galimybės pasirinkti alternatyvų ekonomiškesnį tokių atliekų tvarkymo būdą, nukreipiant sutaupytas lėšas tiesioginės įstaigos veiklos – sveikatos priežiūros – paslaugų kokybės gerinimui.

Kol nesukurta tinkama medicininių atliekų tvarkymo sistema Lietuvoje, apimanti saugų šių atliekų laikiną saugojimą bei transportavimą iki surinkimo punktų, taip pat saugų jų šalinimą ar naudojimą,  didelė tikimybė, jog pavojingos medicininės atliekos patenka į buitinių atliekų sąvartyną, keldamos grėsmę aplinkai ir visuomenės sveikatai. Atsitiktinai įsidūrus aštriais, krauju užterštais daiktais, instrumentais galima užsikrėsti B ir C hepatitais, AIDS, sifiliu, maliarija. Literatūroje nurodoma, kad B hepatito virusui perduoti reikia apie 0,00004 ml, o ŽIV virusui apie 0,1 ml infekuoto kraujo. Užkrėstos medicininės atliekos gali būti infekcinių ligų priežastis, užkrėsti aplinką, geriamo vandens šaltinius, skatinti infekcijų (choleros, šiltinės) plitimą. Atliekos dažnai būna užterštos pūliais, krauju – tai gera terpė mikroorganizmams išlikti. Patekusios į buitinių atliekų sąvartynus, jos gali turėti neigiamos įtakos aplinkai.

Pagal 2011 metų medicininių  atliekų apskaitos duomenis, VšĮ Šakių ligoninėje susidarė 3,942 t projekto apimtyje nagrinėjamų infekuotų medicininių atliekų (mišrių infekuotų, panaudotų vienkartinių gaminių, panaudotų aštrių daiktų). Išlaidos, atliekų sutvarkymui siekė 21 868 Lt. Taigi, dabartinės išlaidos 1 kg atliekų sutvarkyti siekia 5,55 Lt.

Projekto įgyvendinimo metu įsigijus mikrobanginį medicininių atliekų nukenksminimo įrenginį (60 l talpos) bei smulkintuvą planuojama sutvarkyti 4,4 tonas projekto apimtyje nagrinėjamų infekuotų medicininių atliekų (mišrių infekuotų, panaudotų vienkartinių gaminių, panaudotų aštrių daiktų). Planuojamos išlaidos atliekų sutvarkymui per metus sieks 8874,31 Lt. Taigi, planuojamos išlaidos 1 kg atliekų sutvarkyti sieks 2,02 Lt. Tokiu atveju, projekto generuojamas sąlyginis pelnas – 3,48 Lt už 1 kg nukenksminamų infekuotų atliekų.

Pabrėžtina, kad projektas negeneruoja tiesioginių pajamų, tačiau leidžia užtikrinti sklandų visos įstaigos darbą.

Įgyvendinus projektą, infekuotos medicininės atliekos bus tvarkomos saugiai, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Įdiegus infekuotų medicininių atliekų nukenksminimo įrangą bus pašalintas pavojingų infekuotų medicininių atliekų kenksmingumas jų susidarymo vietoje (t.y. ligoninėje) ir jos taps nepavojingomis atliekomis.

Bendra projekto vertė: 547 tūkst. 549,20 Lt. Prašoma parama LAAIF programos lėšomis – 438 tūkst. 39,36 Lt. Numatoma projekto įgyvendinimo pradžia – 2012 m. liepos 23 d. Įrangos įsigijimo ir diegimo darbus planuojama baigti per pusmetį – 2013 m. sausio 23 d.


TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS
Puslapio Lankymo Statistikos