Šeštadienis, Rugpjūtis 08, 2020
Teksto dydis

Šakių rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginiame ir veiklos plane bei jų monitoringo sistemoje numatytas uždavinys „Modernizuoti sveikatos sistemos ir socialines įstaigas“. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatyta ir priemonė 2.9.2.5 „Rekonstruoti Šakių ligoninės dezinfekcijos sterilizacijos skyrių su įrangos atnaujinimu“.

Gegužės 30 d. VšĮ Šakių ligoninė Sveikatos apsaugos ministerijai pateikė  projektinę paraišką gauti finansavimą iš Valstybės investicijų 2012-2014 metų programos. Investicinis projektas „VšĮ Šakių ligoninės dezinfekcijos sterilizacijos skyriaus rekonstrukcija su įrangos įsigijimu“ būtų įgyvendinamas  esamose ligoninės  skalbyklos patalpose.

Šakių ligoninės investicinio projekto „VšĮ Šakių ligoninės dezinfekcijos sterilizacijos skyriaus rekonstrukcija su įrangos įsigijimu“ tikslas - modernizuoti, gerinti ir tobulinti Šakių ligonės dezinfekcijos sterilizacijos procesą, diegiant naujas ir efektyvesnes technologijas. Įgyvendinus šį projektą, būtų rekonstruotos  185 kv. metrų patalpos, skiriant remontui 305000 Lt sumą, įsigyta 14 vnt. dezinfekcijos sterilizacijos įrangos už 845000 Lt. Viso projekto vertė – 1150000 Lt, jį planuojama įgyvendinti per 2012-2013metus.

Be to, būtų  modernizuotas, pagerintas ir patobulintas Šakių ligonės dezinfekcijos sterilizacijos procesas, įdiegtos naujos ir efektyvesnės technologijos. Įsigyta nauja dezinfekavimo – sterilizacijos įranga  leistų taupyti lėšas einamiesiems įrangos remontams, sumažėtų ir dezinfekavimo – sterilizavimo proceso kaštai, būtų dar labiau padidintas pacientų saugumas ir užtikrinta gydymo kokybė.


TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS
Puslapio Lankymo Statistikos