Šeštadienis, Rugpjūtis 08, 2020
Teksto dydis

PROJEKTAS “VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ SERGAMUMO IR MIRTINGUMO NUO ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ MAŽINIMO, MODERNIZUOJANT IR OPTIMIZUOJANT SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOS  INFRASTRUKTŪRĄ BEI TEIKIAMAS PASLAUGAS”

PRIEMONĖ NR.VP3-2.1-SAM-01-V-01-001

VšĮ Šakių ligoninė su VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikomis yra sudariusi jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kurioje numatyta bendromis abiejų šalių jėgomis įgyvendinti projektą „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“  pagal priemonės Nr.VP3-2.1-SAM-01 valstybės projektų sąrašą, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. liepos mėn. 24 d. įsakymu Nr.V-636. Pagrindinis projekto tikslas ir uždavinys - sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų bei pagerinti šių ligų srities sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Norint įgyvendinti projekto metu keliamus uždavinius, reikia tinkami paruošti tam reikalui skirtas patalpas – rekonstruoti kardiologijos, funkcinės diagnostikos ir echoskopijos kabinetų patalpas, juose renovuoti šildymo sistemą, vandentiekio ir nuotekų vamzdynus, pertvarkyti vidaus elektros tinklus ir ryšius, gaisrinę signalizaciją pajungti į centrinį ligoninės pultą, o medicininę įrangą įsigyti atskiro pirkimo metu. Rekonstrukcijos darbams numatyta skirti 122 tūkst. 384 Lt projektinių lėšų.

Iki rekonstrukcijos darbų pradžios, bus paruoštas techninis projektas, atlikta jo ekspertizė, o vėliau  vykdoma ir statinio projekto priežiūra. Pagal pirkimų planą techninis projektas su jo ekspertize turėtų būti paruoštas iki 2011 m. vasario mėn.1 d. Šiems darbams, kartu su autorine priežiūra numatyta 8 tūkst. 418 Lt. Dar 1370 Lt numatyta statybos techninei priežiūrai atlikti. Vėliau atskiru pirkimu numatoma išsiaiškinti, kas atliks statybos techninės priežiūros vadovo paslaugas, kurios būtinos rekonstrukcijos darbų eigoje.

Vadovaujantis statinio projektavimo užduotimi bei kitais normatyviniais dokumentais, numatyta rekonstruoti kardiologijos, funkcinės diagnostikos ir echoskopijos patalpas. Bendras rekonstruojamų  patalpų plotas sudaro 76,45 kv.m.

Įgyvendinus šį projektą Šakių ligoninėje bus ne tik rekonstruota dalis patalpų, bet ir įsigyta naujos medicininės įrangos: defibriliatorius, dlektrokardiografas su kardiogramos perdavimo kompiuteriniais tinklais galimybe, gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriai, echokardiografijos aparatas, reanimacinių lovų komplektas, veloergometrijos kompleksas. Tokiu būdu į Šakių ligoninę bus pritraukta apie 700 tūkst. litų Europos Sąjungos lėšų.

Įgyvendinus projektą, Šakių ligoninėje pagerės širdies ir kraujagyslių ligų paslaugų kokybė bei prieinamumas.


TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS
Puslapio Lankymo Statistikos