Šeštadienis, Rugpjūtis 08, 2020
Teksto dydis

Projektas, kurio bendra vertė 3 mln. 412 tūkst. litų, finansuojamas iš 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-2.1-SAM-10-V-01-071 priemonės „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionaro optimizavimas” numatytų lėšų. Rekonstrukcijos darbus, kurių vertė 1 mln. 173 tūkst. 689 litai, atlieka viešojo konkurso laimėtojai UAB „Statybos ritmas“. Projektas pradedamas įgyvendinti 2010 m. spalio mėnesį, numatoma darbų pabaiga – 2011 m.  rugsėjo mėnesį.

Ligoninė siekia, kad ne mažiau kaip 85 proc. visų Šakių rajono gyventojams reikalingų ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų būtų teikiama Šakių ligoninėje. Šiam tikslui pasiekti ligoninė rekonstruos dalį konsultacinės poliklinikos patalpų, kuriose bus įrengtas rentgeno kabinetas ambulatoriniams pacientams, su vaizdų skaitmeninimo ir išsaugojimo įranga. Taip pat bus įsigyta moderni endoskopinė įranga. Įgyvendinant projektą planuojama rekonstruoti ligoninės Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus dalį patalpų. Atnaujinus šias patalpas bei modernizavus reabilitacinę įrangą, ligoninė pradės teikti daugiau ir įvairesnių fizioterapijos, kineziterapijos ambulatorinių paslaugų Šakių rajono ir kaimyninių savivaldybių gyventojams. Valstybės mastu bus sutaupytos lėšos skirtos brangiam reabilitaciniam gydymui stacionare.

Rekonstravus Chirurgijos skyriaus patalpas ir įsigijus reikalingos medicininės įrangos dienos chirurgijos operacinėms ir kitiems sektoriaus kabinetams ir palatoms, ligoninėje įsikurs Dienos chirurgijos sektorius. Dienos chirurgijos paslaugų plėtra leidžia sumažinti brangesnių stacionaro paslaugų teikimą ir tokiu būdu sutaupyti gydymui skirtas valstybės lėšas. Šio projekto metu taip pat bus rekonstruotos Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus patalpos, modernizuota medicininė ir slaugos įranga. Papildomai bus įrengtos lovos paliatyviosios pagalbos paslaugoms teikti. Įgyvendinus projektą teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė pagerės 9800 ligoninės pacientų.

Projektas prisidės prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo: aplinkosauginiu aspektu - rekonstruotose patalpose bus naudojamos energiją taupančios kaitrinės lemputės, socialiniu aspektu - plėtojant šiuolaikišką ir modernią sveikatos priežiūrą, didinamas teikiamų paslaugų prieinamumas ir efektyvumas, bus sudarytos prielaidos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų plėtrai. Ekonominiu aspektu – įsigijus ir modernizavus medicininę įrangą, mažės įrangos remonto kaštai, trumpės procedūrų atlikimo trukmė, o sutaupytos lėšos bus skirtos ilgalaikėms investicijoms.

Projektas prisidės prie vieno nediskriminavimo principo aspekto – nediskriminavimo negalios pagrindu, nes rekonstruotos patalpos bus pritaikytos žmonėms su negalia.

Projekto įgyvendinimo trukmė – vieneri metai.

 


TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS
Puslapio Lankymo Statistikos