Pirmadienis, Sausio 27, 2020
Teksto dydis

  1. Planinės hospitalizacijos tvarka.

Ligoniai guldomi į stacionarą planine tvarka, išnaudojus ambulatorinio gydymo galimybes arba nesant pakankamo efekto ambulatorinio gydymo metu.

Ligoniai stacionarizuojami pateikę asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų siuntimus (f.027/a).

Siuntime nurodoma:

- Siuntimą išdavusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, ligonio pavardė, vardas, amžius, gyvenamoji vieta, darbovietė, pareigos.

- Ligos diagnozė, specialistų konsultacijos dėl tos ligos, atlikti tyrimai, taikytas gydymas, nedarbingumo pažymėjimo išdavimo data ir trukmė, gydymo tikslas.

Siuntime pageidautini tyrimai:

- bendras kraujo tyrimas;

- šlapimo tyrimas;

- krūtinės ląstos fluorograma;

- ginekologo konsultacija (moterims).

Jei ligonis atvyksta be siuntimo – apie stacionarinio gydymo būtinumą sprendžia priėmimo skyriaus gydytojai, budintys gydytojai ar atitinkamo ligų profilio skyrių vedėjai.

  1. Hospitalizavimo būtinosios medicinos pagalbos tvarka.

Atvykus ligoniu į priėmimo skyrių dėl būklės, kuri įeina į būtinosios medicinos pagalbos sąrašą, hospitalizavimo klausimą sprendžia priėmimo skyriaus gydytojas, budintis gydytojas arba atitinkamo ligų profilio skyriaus vedėjas. Siuntimas guldymui šiuo atveju nebūtinas.


TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS
Puslapio Lankymo Statistikos