Trečiadienis, Spalio 28, 2020
Teksto dydis

Pacientams

Informacija apie VšĮ Šakių ligoninė teikiamas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką

Ligoninėje teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 “Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V - 436 „Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo patvirtinimo":

Skaityti daugiau: Informacija apie VšĮ Šakių ligoninė teikiamas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir šių...

Išrašas iš vidaus tvarkos taisyklių

PATVIRTINTA

VšĮ Šakių ligoninė vyr. gydytojas A. Klimaitis

2012 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. V - 8

1.BENDROJI DALIS                  

1.1.Viešoji įstaiga Šakių ligoninė (toliau ligoninė) yra viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti jos Įstatuose numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

1.3.Ligoninės vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja medicinos pagalbos teikimo bendrąją tvarką, apibrėžia pacientų teises, ligoninės administracijos, darbuotojų, lankytojų santykių principus ir elgesio normas.

Skaityti daugiau: Išrašas iš vidaus tvarkos taisyklių

Ūmių klinikinių būklių, kada teikiama skubioji medicinos pagalba, mastas

Būtinoji ir skubioji pagalba

Visiems pacientams, atvykusiems patiems ar atvežtiems greitosios medicininės pagalbos tarnybų į Priėmimo-skubiosios pagalbos ir konsultacijų skyrius, ligoninė pagal kompetenciją užtikrina (suteikia ir organizuoja) būtinąją (pirmąją ir/ar skubią) medicinos pagalbą.

Būtinosios pagalbos apimtį ir kategorijas nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas.

Skaityti daugiau: Ūmių klinikinių būklių, kada teikiama skubioji medicinos pagalba, mastas

Ligonių guldymo į šakių ligoninę tvarka

  1. Planinės hospitalizacijos tvarka.

Ligoniai guldomi į stacionarą planine tvarka, išnaudojus ambulatorinio gydymo galimybes arba nesant pakankamo efekto ambulatorinio gydymo metu.

Ligoniai stacionarizuojami pateikę asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų siuntimus (f.027/a).

Siuntime nurodoma:

- Siuntimą išdavusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, ligonio pavardė, vardas, amžius, gyvenamoji vieta, darbovietė, pareigos.

- Ligos diagnozė, specialistų konsultacijos dėl tos ligos, atlikti tyrimai, taikytas gydymas, nedarbingumo pažymėjimo išdavimo data ir trukmė, gydymo tikslas.

Skaityti daugiau: Ligonių guldymo į šakių ligoninę tvarka

Viešoji įstaiga šakių ligoninė nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarka Priėmimo skyriuje

Paruošta vadovaujantis Lietuvos Respublikos SAM ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 06 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189.

1. Priėmimo skyriuje nedarbingumo pažymėjimai išduodami tik asmenims, apdraustiems ligos ir motinystės socialiniu draudimu bei nelaimingų atsitikimų darbe ir susirgimų profesine liga socialiniu draudimu pateikus valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (toliau - draudimo pažymėjimas) arba valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutartį ligos, motinystės pašalpoms gauti (toliau - draudimo sutartis).

Skaityti daugiau: Viešoji įstaiga šakių ligoninė nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarka Priėmimo skyriuje


TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS
Puslapio Lankymo Statistikos