Šeštadienis, Gruodis 05, 2020
Teksto dydis

Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisija, 2018 m. sausio 26 d. pateikė Šakių rajono savivaldybės Tarybai Šakių ligoninės vaikų ligų skyriaus vedėjos, gydytojos Stasės Valkerienės kandidatūrą 2018-ųjų metų Šakių Garbės piliečio vardo suteikimui. Savivaldybės Taryba vienbalsiai šį siūlymą priėmė.

Stasė Valkerienė gimė 1946 m. lapkričio 1 d. Kybartuose, baigė šio miesto vidurinę mokyklą ir 1965 metais įstojo į Kauno medicinos institutą (dabar Lietuvos sveikatos mokslų universitetas). Pagal paskyrimą 1971 metais atvyko į Šakius ir pradėjo gydytojos-pediatrės praktinę veiklą Šakių ligoninės vaikų konsultacijoje. 1973 metais buvo paskirta į vaikų konsultacijos vedėjos pareigas. Nuo 1976 metų gydytoja paskiriama Šakių ligoninės vaikų ligų skyriaus vedėja ir šias pareigas atlieka iki šiol. 1986 metais gydytojai suteikta aukščiausioji gydytojo pediatro kvalifikacinė kategorija.

Gydytoja daugelį metų yra atsakomybės, profesionalumo ir jautrumo sergančiajam, o tuo pačiu nepakantumo smurtui prieš mažiausius mūsų bendruomenės piliečius pavyzdys. Bendradarbiaudama  su vaikų teisių gynimo institucijomis, socialiniais darbuotojais, ji ženkliai prisideda, kad smurtas mūsų gyvenime prieš pačius bejėgiškiausius piliečius būtų pažabotas.

Perėmusi iš savo mokytojų nuolatinį siekį tobulėti, dalinasi tuo su jaunaisiais kolegomis, taip prisidėdama prie Lietuvos pediatrijos mokslo progreso. Jos globoje profesinę karjerą pradėję gydytojai Vaidas Urbonas ir Donatas Stakišaitis, apgynę medicinos mokslo daktaro disertacijas, tapo žinomais specialistais.

Be savo pagrindinio darbo, daug laiko Stasė Valkerienė skiria ir visuomeninei veiklai. Ji – viena iš iniciatorių 1989 metais atkuriant Lietuvos Gydytojų Sąjungos (LGS) filialą Šakiuose, atkuriamojo VI-ojo LGS suvažiavimo dalyvė, ilgametė LGS Šakių filialo Tarybos narė.

Gydytoja už gerą ir sąžiningą darbą 1987 metais Sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo apdovanota Sveikatos apsaugos žymūno ženklu. 2011 metais jai Sveikatos apsaugos ministras įteikė padėkos raštą. Ji 2016 m. už ilgametį, gerą ir sąžiningą darbą įvertinta Šakių rajono savivaldybės mero padėkos raštu.

Stasės Valkerienės kandidatūrą Šakių garbės piliečio vardo suteikimui rekomendavo Lietuvos gydytojų sąjungos Šakių filialas.

Ligoninės kolektyvas, rytinės sueigos metu pasveikino gydytoją su šia nominacija. Gydytoja savo padėkos kalboje pažymėjo, kad dalinasi šį apdovanojimą su  visu kolektyvu ir mano, kad medikų bendruomenė rajone vertinama, pripažįstant jos svarbą gyventojų sveikatos išsaugojime.

Šakių Garbės piliečio regalija gydytojai bus įteikta vasario 15 d. iškilmingo Savivaldybės tarybos posėdžio metu, skirto Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui paminėti.


TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS
Puslapio Lankymo Statistikos